Oeteldonk

Wè is dè daor in Oeteldonk? Dieje harde muziek en dè harde gebonk. Hoe krijge ze ut veur mekaor. Allemaol confetti in mun haor. Knillis die wordt onthuld. Lege gleskes worden gevuld. De prins en adjudant, zwaoie steeds mâr meej hunne hand. Prachtige waogens in praol. Iedereen meej unne Oeteldonkse sjaol. Ge kunt er nie aon ontkomen. Ik heb ok mâr drie daoge vrij genomen. Meej al dè hosse en springe. Dè zuipe en dè zinge. En als het gedaon is meej de pret. Plekke we gewôôn een paor daoge ziektewet. Veur iedereen unne fijne Carnaval!

Carnaval